Jak rezerwować?

Rezerwacji wycieczki można dokonać samodzielnie za pomocą formularza rezerwacji, dostępnego po wybraniu odpowiedniej oferty z naszej wyszukiwarki lub dzwoniąc na infolinię dla klientów pod numer telefonu: (58) 344 50 40 - gdzie nasi konsultanci pomogą Państwu wybrać najkorzystniejszą ofertę, odpowiedzą na ewentualne pytania, udzielą informacji na temat formy płatności i dokonają rezerwacji.

Samodzielna rezerwacja wycieczki online:

Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć interesującą Cię ofertę - ustaw odpowiednie parametry wyszukiwania. Następnie zatwierdź klikając przycisk „Szukaj”.

Wybierz odpowiednią ofertę, a następnie termin.

Jeśli oferta jest dostępna, kliknij przycisk "Dalej"

Wypełnij dokładnie formularz zgłoszenia uczestnictwa w imprezie (pamiętaj, że wypełniając formularz NIE ponosisz żadnych kosztów i NIE zawierasz Umowy !).

Po otrzymaniu Twoich danych niezwłocznie (w godzinach pracy biura) dokonamy wstępnej rezerwacji oferty i prześlemy jej potwierdzenie wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów. Okres na jaki taka rezerwacja może być założona jest uzależniony od organizatora, poinformujemy Ciebie o tym mailem bądź telefonicznie. Zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu godzin. Rezerwacji wstępnych nie można zakładać na oferty Last Minute, kiedy wylot ma być za kilka dni. Rezerwacja , która nie zostanie potwierdzona ze względu na brak odpowiedzi z Państwa strony, czy też na brak odesłanych dokumentów zostaje anulowana automatycznie. Może się zdarzyć, że już się ona nie pojawi w wyszukiwarce.

Po otrzymaniu od nas potwierdzenia rezerwacji wstępnej należy dokonać wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty (przelewem bądź gotówką w biurze) w terminie podanym przez konsultanta, na podane konto bankowe. W ten sposób zawarta zostaje umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej. W przypadku płatności przelewem potwierdzenie wpłaty należy wysłać na nasz numer faksu (58) 344-50-41 lub e-mail: rezerwacje@hermantravel.pl

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy e-mailem druk umowy-zgłoszenia wraz z warunkami uczestnictwa, które należy podpisać i odesłać faksem lub zeskanowane dokumenty- e-mailem.

Dokumenty podróżne otrzymasz zgodnie z informacją zawartą w Warunkach Uczestnictwa.

Pamiętaj, że:
Uiszczenie zaliczki lub pełnej kwoty potwierdza akceptację Warunków Uczestnictwa oraz zawarcie umowy uczestnictwa w imprezie. Brak wpłaty w określonych terminach - jest traktowany jako rezygnacja z imprezy i powoduje skreślenie z listy uczestników. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, które obejmuje poniesione koszty w związku z odwołaniem Twojego uczestnictwa z przyczyn losowych.

Zapraszamy do rezerwacji wymarzonych wakacji !